RELACJA>>>

ZDJĘCIA Z WYSTAWY>>>

ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW>>>

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę rodzinnych pamiątek, fotografii i przedmiotów pochodzących z prywatnych zbiorów uczestników warsztatówMoje, Twoje, Nasze dziedzictwo w działaniach @ktywnych Seniorów”.

Warsztaty - prowadzone przez pracowników WBP w Krakowie dr Marię Jedlińską i Patrycję Dziedzic - były realizowane w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora” i skierowane do osób starszych, liderów organizacji pozarządowych oraz pracowników instytucji zainteresowanych prowadzeniem działań dla osób z tej grupy wiekowej. Miały charakter interaktywny, bazowały na projektach:  "Kufer pełen dziedzictwa" Fundacji Plenerownia oraz Heurit(age) Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie.

Każde ze spotkań zawierało elementy  metodologii pracy ze społecznościami lokalnymi stworzonymi przez British Council i FRSI w ramach programu „Active Citizens – Aktywne Społeczności”.

Zapraszamy do zwiedzania!

Miejsce: WBP w Krakowie, ul. Rajska 1 (korytarz II piętro, prawe skrzydło)

Termin: 5.03-2.04.2020r.