Zapraszamy na szkolenie „Dokumenty Google” (10 spotkań po półtorej godziny każde), na których uczestnicy zapoznają się z tworzeniem od podstaw dokumentów tekstowych, dodawaniem i edytowaniem fotografii do prezentacji, wstawianiem zdjęcia, korzystaniem z arkusza kalkulacyjnego oraz tworzeniem formularzy. Dowiedzą się również, jak logować się na konto na Dysku Google, udostępniać swoją pracę innym oraz jak szybko współtworzyć wspomniane wyżej pliki poprzez internet.

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (ul. Rajska 1)

Terminy:
wtorki: 9, 16, 23, 30 lipca i 6 sierpnia 2019 r.
czwartki: 11, 18, 25 lipca i 1, 8 sierpnia 2019 r.
Godzina: 10.15-11.45

Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy>>>

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:
1.    podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
2.    konto Google / Gmail, do którego potrafią się zalogować. Konto Google / Gmail mogą Państwo założyć, klikając w poniższy link: https://accounts.google.com/SignUp?hl=pl,
3.    ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i w Artetece WBP w Krakowie,
4.    kilka własnych zdjęć do wykorzystania w prezentacji – nagranych na pendrive w formacie .jpg oraz tekst  zapisany w programie Word lub w Notatniku,
5.    wiek 50+.

Prowadzący: Aleksandra Sil (praktykantka WBP w Krakowie).


Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie uczestnika z listy. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Szczegółowy plan szkolenia:*
Wprowadzenie:
•    obsługa platformy edukacyjnej Kursy.rajska.info
•    prezentacja planu kursu
Dysk internetowy
•    Tworzenie i edytowanie dokumentów
•    Nadawanie nazw dokumentom
•    Tworzenie folderów
•    Udostępnianie dokumentów
•    Usuwanie dokumentów i folderów
•    Skróty klawiszowe
•    Prywatność
•    Udostępnienie pracy
•    Praca wspólna nad dokumentami
Dokumenty tekstowe
•    Tworzenie, współtworzenie i edytowanie
•    Wykorzystywanie do tworzenia oficjalnych pism, podań
Arkusze kalkulacyjne
•    Relacja pomiędzy arkuszami
•    Funkcje arkuszy kalkulacyjnych (operacje algebraiczne, formuły, ewaluacja komórek, tabele)
•    Tworzenie planu budżetowego (miesięczne wydatki/ dochody/ opłaty/ oszczędności)
•    Dodatkowe funkcje tabel (znajdowanie najmniejszych, największych wartości)
•    Statystyki (wykresy, wizualizacja danych)
Prezentacja multimedialna
•    Tworzenie slajdów
•    Formatowanie prezentacji
•    Wstawianie tekstu do slajdów
•    Dodawanie obrazów
•    Udostępnianie prezentacji
Formularze, Rysunki
•    Tworzenie formularzy, rysunków
•    Udostępnianie formularzy, rysunków


 *Materiał do zrealizowania w zależności od tempa pracy grupy