„BEZPIECZNI W REALU I WIRTUALU - co powinien wiedzieć Senior o zagrożeniach”

Zapraszamy na wykład Nadkomisarza Wojciecha Chechelskiego