Mitologia chińska nie cieszy się w naszym kręgu kulturowym równą popularnością co mitologia grecko-rzymska. W ostatnich latach zauważalne jest zwiększenie zainteresowania kulturą Dalekiego Wschodu. Orient przyciąga swoją odmiennością i różnorodnością.

Wykład ma na celu przybliżyć mity i legendy Państwa Środka oraz ukazać barwne oblicze chińskiego folkloru.


Termin: (piątek) 26  kwietnia 2019 r., godz: 11.00-12.30
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, s. 247 (II piętro)
Prowadzący: Justyna Zięba (praktykantka WBP w Krakowie, studentka historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy

Tematyka:
1. Jak najdawniejsi mieszkańcy Chin wyobrażali sobie świat?
– Co kryje się za metaforycznym określeniem Państwo Środka?
– Skąd wzięło się starochińskie powiedzenie „Wszyscy ludzie w obrębie czterech mórz”?
2. Źródła do najdawniejszych dziejów Chin:
– starożytne kroniki;
– bogactwo chińskiego folkloru;
– archeologia;
3. Ośrodki kulturowe starożytnych Chin:
– Jangszao;
– Lungszan;
– Honan;
– kultury mikrolityczne;
– kultura południowa;
4. Chińskie początki świata:
– P’an-ku – tytan, który zbudował świat;
– Nu-wa – ta, która dała życie rodowi ludzkiemu;
– potop;
5. Między tyranią a okresem męstwa i cnotliwości
– chińska mitologia a echa przeszłości Państwa Środka.

Osoby biorące udział w wykładzie powinny posiadać ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników (parter, pok. nr 6) i Artetece WBP w Krakowie. W trakcie wykładu wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wykładzie oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.