Zapraszamy na cykl wykładów: "Od Homera do Wergiliusza. Świat antyczny oczami najwybitniejszych poetów starożytności".

Wykłady skierowane są do miłośników literatury, głównie starożytnej, chcących poszerzyć swoją znajomość dzieł antycznych twórców i poznać teorie, ciekawostki i legendy wiążące się z omawianym postaciami. Celem spotkań jest poszerzenie wiedzy na temat literatury starożytnej w ciekawy i przystępny sposób.


Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, s. 247 (II piętro)
Terminy: (poniedziałki i piątki) 1, 5, 8, 12, 15 kwietnia 2019 r.
Godzina: 11.00-12.30
Prowadzący: Justyna Zięba (praktykantka WBP w Krakowie i studentka historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy


Program wykładów:

Poezja klasyczna:

    greccy aojdowie – kim byli? co przekazywali?
    Poezja jako piastunka mitów – inspiracja dla poetów i pieśniarzy;
    poezja mykeńska – co przed Homerem? aojdowie na dworach królewskich;

Kim był Homer?

    ,,bogowie dali ludziom Homera” → Czy Homer istniał naprawdę?
    Skąd Homer czerpał swoją inspirację → przekazywane z pokolenia na pokolenie mity, opowieści, legendy i fakty historyczne?
    Dwaj poeci czy jeden? → Czy ,,Iliadę” i ,,Odyseję” napisała ta sama osoba?

Świat archaicznej Grecji przedstawiony przez Homera:

    grecka koalicja vs sprzymierzeńcy Troi → tragiczna historia upadku miasta → rola bogów i fatum;
    ideał króla i wojownika;
    zwyczaje ukazane przez Homera w jego dziełach;

 Filozofia życia w dziełach Homera:

    demokracja czy monarchia? → jaki ustrój jest według niego najlepszy?
    Wiara i religijność → co zrobić by nie spadł na ciebie gniew bogów?

 Kobiety w dziełach Homera:

    Helena → niesprawiedliwa ofiara boskiej obietnicy, czy mimowolna przyczyna wojny?
    Andromacha → żona idealna?
    Kassandra → ostrzeżenie, którego nikt nie docenił…
    Penelopa → miłość i wierność, które przetrwały dwudziestoletnią rozłąkę;

Od Grecji po Rzym:

    to Rzym podbił Grecję, czy może Grecja podbiła Rzym? → wpływ kultury greckiej na świat rzymski;
    legenda założenia miasta;

Przed Wergiliuszem:

    grecka epika mitologiczna vs rzymska epika historyczna;
    cechy rzymskiej literatury;

W czasach Augusta:

    najwybitniejsi twórcy epoki Augusta → Horacy, Wergiliusz, Tytus Liwiusz;
    wolność literacka czy propaganda → wpływ władzy na kształtowanie opinii publicznej;

,,Per aspera ad astra”→ Przez trudy do gwiazd – życie i twórczość Wergiliusza:

    kim był Wergiliusz? → legendy związane z jego narodzinami;
    pod skrzydłami Mecenasa;

    ,,Bukoliki” i ,,Georgiki”;

,,Eneida”:

    pochwała rodu Juliuszów;
    legendarne początki Rzymu;
    o mały włos! → poeta, który chciał zniweczyć dzieło swojego życia;

Dzieje Eneasza:

    upadek Troi i przepowiednia Posejdona;
    mityczna geneza wojen z Kartaginą → od miłości do nienawiści jeden krok – tragiczne losy Dydony;
    w walce o ziemię obiecaną → Lawinium kolebką Rzymu;

Między mitem a historią:

    rola eposów Homera i Wergiliusza w porozbiorowej Polsce → ,,Troja musiała upaść by narodził się Rzym”;
    odnaleźć Troje – Henryk Schliemann w pogoni za marzeniami;

Dziedzictwo starożytności – Podsumowanie:

    symbole i odwołania;
    kultura masowa;
    krótki quiz/krzyżówka na zakończenie.

Osoby biorące udział w wykładzie powinny posiadać ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników (parter, pok. nr 6) i Artetece WBP w Krakowie. W trakcie wykładu wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wykładzie oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.
Zapraszamy! Wstęp wolny.