Dostępna już jest publikacja "Oblicza niezawodowej edukacji dorosłych w programie Erasmus+. Korzyści z realizacji projektów", wydana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Zawiera szereg artykułów i przykładów projektów pomocnych potencjalnym beneficjentom przy aplikowaniu o środki w ramach tego programu.

Z wielką radością informujemy, że przykład "Szkoły @ktywnego Seniora" został umieszczony w rozdziale "Korzyści wynikające ze współpracy międzynarodowej" w formie wywiadu przeprowadzonego z koordynatorem S@S, dr Lidią Marią Jedlińską! (str.104)

 Zapraszamy do lektury! :)

WERSJA ELEKTRONICZNA PUBLIKACJI>>>