RELACJA ZE SPOTKANIA>>>

Zapraszamy do udziału w Dniu Seniora, który odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ul.Rakowicka 27, Budynek Główny). Organizatorem jest ZUS, UEK i PZERI.

Wśród prelegentów - koordynator S@S, dr Maria Jedlińska (wykład pt."od papieru do tabletu: rola nowych technologii w nauczaniu seniorów").PROGRAM

10:00 - 10:10 Powitanie

10:10 - 10:40 ZUS
„ZUS dla Seniora” – Barbara Balon Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń

10:40 - 11:00 PFRON
Wsparcie osób niepełnosprawnych przez PFRON ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych - Małgorzata Salwach

11:00 - 11:30 NFZ
Zasady korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego oraz EKUZ - Aneta Głażewska, kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego

11:30 - 12:00 MOPS
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na rzecz seniorów

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa (słodki poczęstunek)

12:30 - 13:00 Bonifraterska Fundacja Dobroczynna
Prelekcja nt. ziołolecznictwa - Brat Pio

13:00 - 13:30 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Od papieru do tabletu: rola nowych technologii w nauczaniu seniorów
dr Maria Jedlińska

13:30 - 14:00 PTTK
Jak aktywnie spędzić czas w Krakowie i okolicach, omówienie regulaminu zdobywania odznaki „Turysta Senior”

14:00 - 14:15 Dyskusja, podsumowanie