Na międzynarodowej platformie edukacji dorosłych EPALE ukazała się II Część artykułu koordynatora S@S, dr Marii Jedlińskiej pt. "Edukacja do aktywności obywatelskiej dorosłych: między teorią a praktyką".

Sporo miejsca poświęcono Programowi "Szkoła @ktywnego Seniora": prowadzonym działaniom, na ich bazie tworzeniu lokalnej wspólnoty, implementowaniu rezultatów wykorzystując zdobywane doświadczenie (zarówno przez trenerów, jak i seniorów)

Zachęcamy do lektury!

Link do artykułu>>>