RELACJA>>>

Jeśli pochopnie podpisałeś umowę, czujesz się wprowadzony w błąd, oferta jest niekorzystna

– możesz od niej odstąpić!

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Jednym z zadań realizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest przyjmowanie wniosków o interwencję (skarg) abonentów dotyczących usług telekomunikacyjnych oraz wniosków o polubowne zakończenie sporu operatorami telekomunikacyjnymi,  które obecnie nazywają się postępowaniami w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. postępowania ADR).

Zapraszamy na spotkanie do Biblioteki na Rajskiej

  W ramach realizacji tych zadań Urząd Komunikacji Elektronicznej stale otrzymuje pisma od abonentów, szczególnie od osób starszych,  które padły ofiarą nieetycznego i nieuczciwego  postępowania przedstawicieli handlowych, pewnej grupy dostawców usług telekomunikacyjnych,  podczas zawierania umów.  Skala tego zjawiska jest dość duża.

W celu ograniczenia występowania tego zjawiska - w myśl zasady lepiej zapobiegać niż walczyć ze skutkami - Urząd Komunikacji Elektronicznej podejmuje działania edukacyjne, jak  kampania pod hasłem „Wiem co podpisuję”.

W czasie spotkania zostaną przekazane słuchaczom informacje na temat:
•    nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedstawicieli handlowych podczas zawierania umów,
•    jak ustrzec się od zawarcia niechcianej przez konsumenta umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych,
•    co należy niezwłocznie zrobić, jeżeli już doszło do zawarcia takiej umowy,
•    jakie prawa i obowiązki posiada konsument w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
•    kosztów usług SMS Premium oraz sposobów zabezpieczenia się przed wysokim rachunkiem za te usługi


Termin: 21 września (czwartek) 2017r., godz.11.00 (WBP w Krakowie, ul. Rajska 1; sala 245 ).

WSTĘP WOLNY