Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w ogólnopolskim FORUM EDUKACJI DOROSŁYCH (Warszawa, 28.11.2016) zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE.

 

Celem wydarzenia jest wskazanie roli pozaformalnej edukacji w budowaniu kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz integracja środowisk pracodawców-instytucji kultury-NGOs zajmujących się edukacją dorosłych oraz stymulowanie innowacji w sektorze poprzez użycie platformy EPALE.

 

Konferencja składa się z części plenarnej poświęconej ogólnym aspektom edukacji dorosłych oraz ścieżek tematycznych:

  • Ścieżka I Sektorowe Rady ds. Kompetencji (w partnerstwie z PARP).
  • Ścieżka II Instytucje kultury dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.
  • Ścieżka III Organizacje pozarządowe dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono środowiska związane z edukacją dorosłych, w tym przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, nauczycieli, trenerów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji kultury (w tym bibliotek!).

Podczas II ścieżki tematycznej będą między innymi prezentowane działania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w zakresie międzypokoleniowej edukacji seniorów, wdrażania stałej oferty edukacyjnej, budowania partnerstw publiczno-prywatnych.

 

Rejestracja trwa do 23.11.2016 (dla osób spoza Warszawy zwracane są koszty przejazdu). Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły pod linkiem: http://konferencje.frse.org.pl/fed2016