Informacja o działaniach zrealizowanych względnie kontynuowanych w ramach określonego cyklu S@S jest dostępna pod linkiem:

 

WYDARZENIA>>>