WBP w Krakowie w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora" zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy „Wprowadzenie do e-learningu”. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się dowiedzieć jak korzystać z platformy e-learningowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Szkolenie składa się z dwóch spotkań po 1,5 godziny.

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, I piętro, s. 155

Termin: Środa i piątek (6, 8 sierpnia 2014 r.)

Godziny: 8.30-10.00

 

Prowadzący:

Magdalena Pazdańska (stażystka WBP w Krakowie)

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie uczestnika z listy. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie brały udziału w poprzedniej edycji szkolenia.

 

Zgłoszenia na szkolenie wyłącznie poprzez formularz zapisu dostępny na stronie Działu Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie, na której znajdują się szczegółowe informacje o szkoleniu.