"Szkoła @ktywnego Seniora" w ZŁOTEJ KSIĘDZE DOBRYCH PRAKTYK Rzecznika Praw Obywatelskich!

Spośród 100 projektów nadesłanych przez samorządy terytorialne i organizacje społeczne Komisja RPO przyjmując szereg kryteriów, których spełnienie było warunkiem koniecznym do zakwalifikowania projektu, wyłoniła łącznie 24 praktyki, które zostaną wpisane do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk”. W grupie zakwalifikowanych znalazł się Program S@S.

Więcej >>>