KONFERENCJE ORGANIZOWANE W RAMACH "Szkoły @ktywnego Seniora-S@S"

  •  I Międzynarodowa Konferencja "SENIORZY W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE EUROPEJSKIM: Nowe technologie jako narzędzie aktywizacji osób starszych" (Kraków, 16.06.2009)

  PLAKAT

PROGRAM Konferencji

 

  •  II Międzynarodowa Konferencja "SENIORZY W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE EUROPEJSKIM: Nowe technologie – moda czy konieczność?" (Kraków, 28.04.2011)

 Plakat

PROGRAM Konferencji

 

  •  III Międzynarodowa Konferencja "Instrumenty efektywnego rozwiązywania problemów społecznych początku XXI wieku" (Kraków, 8.05.2014)

PLAKAT

  OPIS Konferencji

PROGRAM Konferencji

  "Europejskie paradoksy i wyzwania społeczne na progu XXI wieku" _ dr hab.inż. Jerzy Jedliński (wprowadzenie do Konferencji, 2014)

"SUSCOM in School of @ctive Seniors - S@S" _ dr Maria Jedlińska (koordynator S@S, WBP w Krakowie)

 "How does Grafia use the SUSCOM project"_Czechy (Kraków, 2014)

"What the MRS Consultancy has been doing in UK" _ Wielka Brytania (Kraków, 2014)

"Sustainable Self-help Adult Community Learning Model" _ Wielka Brytania (Kraków, 2014)

"Suscom activities in Greece" _ Grecja (Kraków, 2014)

"SUSCOM in Italy" _ Włochy (Kraków, 2014)

"Northwest Regional Pact for Employment and Social Inclusion" _ Rumunia (Kraków, 2014)

"Piętno choroby psychicznej i próby jego pokonywania w Polsce" _ dr hab. Andrzej Cechnicki (Kraków, 2014)

"Bariery aktywności psychospołecznej osób z niepełnosprawnością – mity i rzeczywistość" _ dr hab. Joanna Konarska (Kraków, 2014)

"Kompetencje przyszłości" _ dr Piotr Prokopowicz (Kraków, 2014)

 

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

WBP w Krakowie w I LIDZE GRUNDTVIGA 2010

10 lat Programu Grundtvig_FRSE (Warszawa 2010, str.12, ISBN: 978-83-62634-47-7)

Konferencja Prasowa 2010

 

SENIORIADY S@S

Senioriada 2012

 

 

WYKŁADY/PUBLIKACJE

GENEALOGIA: Bazy danych_Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce (Kraków, 2017)

GENEALOGIA: niemetrykalne źródła genealogiczne_Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce (Kraków, 2017)

O edukacyjnej roli tańca w pracy z osobami dorosłymi_M. Strzelecka (WBP w Krakowie, 2016)

Dojrz@łość w sieci: Dobre Praktyki _ Instytut Spraw Publicznych (2013, str.14, ISBN:978-83-7689-143-9)

  Aktywni seniorzy dla Europy. Przewodnik UE_Age Platform (2013)

Demographic changes Report_Eurocieties (10.09.2012, str.18)

  Metody i formy pracy z seniorami_K.Kwiecień (UP w Krakowie, 2012, str.15)

Maski i stroje obrzędowe_E. Skrobiszewska (WBP w Krakowie, 2010)

Wielokulturowa Małopolska: Romowie_A.Paszko (wykład w ramach projektu HEuRIT(AGE) 2010, Kraków)