Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami i prezentacjami pracowników i osób zaangażowanych w działania "Szkoły @ktywnego Seniora" oraz materiałami opracowanymi przez Seniorów podczas realizowanych projektów krajowych i międzynarodowych.

W Materiałach zostały umieszczone zarówno wywiady i artykuły dotyczące edukacji dorosłych, prezentacje z organizowanych konferencji międzynarodowych, opisy zorganizowanych wycieczek, jak i streszczenia prowadzonych przez Członków S@S wykładów. 

Skala wykonanej pracy w S@S w ostatnich 11 latach jest imponująca (nie wszystkie materiały były publikowane)!

Zapraszamy do odwiedzania naszej bazy, która jest ciągle uzupełniana!