Spis treści

Projekt badawczy SPRINTT „Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia” dla osób powyżej 70 roku życia.

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium w Krakowie zaprasza do udziału w międzynarodowym projekcie badawczym, którego celem jest ocena skuteczności 2-letniej złożonej interwencji obejmującej: wieloskładnikowy program rehabilitacyjny z promowaniem aktywności fizycznej, ocenę stanu odżywienia z indywidualnym doradztwem dietetycznym oraz monitorowanie aktywności fizycznej z zastosowaniem technologii teleinformatycznej wśród osób w wieku 70 i więcej lat z sarkopenią i „zespołem fizycznej słabości”.

Projekt dotyczy oceny wpływu ćwiczeń, odpowiedniej diety oraz edukacji zdrowotnej na zapobieganie sarkopenii, tzn. ubytkowi mięśni szkieletowych prowadzącemu do utraty siły, ogólnego osłabienia i zmniejszenia sprawności oraz codziennej aktywności, a w konsekwencji do niesprawności fizycznej i pogorszenia ogólnego stanu zdrowia.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną losowo podzielone na dwie grupy: jedna zostanie objęta 2-letnim programem ćwiczeń prowadzonych przez fizjoterapeutę na sali gimnastycznej i kontynuowanych samodzielnie w domu oraz konsultacjami dietetycznymi, a druga przez okres 2 lat będzie uczestniczyć w warsztatach dotyczących zdrowego stylu życia.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udziela kierownik projektu dr hab. med. Anna Skalska oraz koordynator dr n.med. Katarzyna Krzykowska Petitjean (nr telefonu: 12 424 88 05; w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 14.00).