Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym „Świat historii w Internecie”. Uczestnicy zapoznają się z portalami internetowymi instytucji kulturalnych propagującymi wiedzę o historii Polski. Kurs służy opanowaniu umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie oraz ich selekcji. Szkolenie obejmuje cztery spotkania.

Termin: 10, 17, 24, 31 stycznia 2014 r. ( godz. 8.30-10.00)

 

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej w Krakowie ( s. 155, Ip)

 

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:
1.podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
2.ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości na parterze w pokoju nr 6,
3.ogólne zainteresowanie tematyką historyczną,
4.wiek 50+.

Zgłoszenia na szkolenia poprzez elektroniczny formularz zapisu dostępny na stronie:

www.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja/111-szkolenia-wykady-seminaria/1255-wiat-historii-w-internecie.html