DEPORTACJE POLAKÓW DO ZSRR

Zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu zatytułowanym „ O deportacjach Polaków do Związku Sowieckiego ( na bazie rodzinnych wspomnień)”, które poprowadzi pani Izabella Śliwińska.

Zostaną przedstawione historie Polaków wywożonych w 1936 z Kresów I Rzeczpospolitej oraz w czasie II wojny światowej w głąb ZSRR. Fakty historyczne będą przeplatane prywatnymi wspomnieniami oraz cytatami z literatury pięknej.

Izabella Śliwińska urodziła się w Kazachstanie. Tam ukończyła szkołę średnia. Jest absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ( studia magisterskie i doktoranckie). Obroniła pracę magisterską „Krakowiecki nieznany” o dziennikarzu „IKC”, który był więźniem łagru na Kołymie. Interesuje się polską poezją i prozą napisaną przez osoby represjonowane w ZSRR. Uczestniczka programu dla seniorów „Przesłanie dla wnuka”, autorka scenariusza filmu „Opowieść z kazachstańskich stepów”, bohaterką którego jest kobieta deportowana do Kazachstanu w czasie wojny II wojny światowej.

Termin: 9 kwietnia 2014 (środa), godz.15.00

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej w Krakowie ( sala 247)

WSTĘP WOLNY!