NIE SIEDŹ W DOMU! DZIEL SIĘ WIEDZĄ!

Zapraszamy do włączenia się w działania Sekcji Krajoznawczej (w cyklu „PodróżujMY z S@S”)! Uśmiech

Jeśli lubią Państwo dowiadywać się różnych rzeczy o otaczających nas krajobrazach, obiektach przyrody ożywionej i nieożywionej, dawnych i nowych wytworach działalności człowieka. Jeśli interesuje Państwa, co znajduje się w najbliższej okolicy, w regionie, w kraju i poza jego granicami. Jeśli pragną Państwo poświęcić temu swój czas i wysiłek. Jeśli POZNAJĄC potraficie Państwo POLUBIĆ – to zapewne można Was zaliczyć do grona osób, które określamy mianem KRAJOZNAWCÓW.

Spotkania to okazja do podzielenia się własnym dorobkiem krajoznawczym, uzyskania porady w zakresie doboru dla siebie odpowiedniej formy aktywności poznawczej , włączenie się w planowanie i organizację wycieczek lub spacerów edukacyjnych. Jest to doskonała okazja do zawarcia ciekawych znajomości, nawiązania współpracy z innymi krajoznawcami, wymiany doświadczeń Będziemy próbować odpowiedzieć na pytanie: czy koniecznie trzeba wędrować, aby być krajoznawcą?

Termin: czwartki (godz. 11:00)

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej (sala nr 245)

Rozpoczęcie: 30.06.2016 r.

Osoby biorące udział w zajęciach Sekcji Krajoznawczej powinny posiadać:

1. gotowość do bycia krajoznawcą i AKTYWNEGO WŁĄCZENIA SIĘ w pracę Sekcji (np. przygotowanie programu wycieczek edukacyjnych z wykorzystaniem zasobów Biblioteki i internetu, udział w wycieczkach, wykorzystanie nowych technologii przy opracowywaniu materiałów, zdjęć, umieszczenie ich na prowadzonym przez Sekcję blogu, itp.);

2. dobry humor i pozytywne nastawienie.

Zajęcia będą prowadzone przez pana Janusza Palarza, Instruktora Krajoznawstwa Polski PTTK.